Klachtenprocedure Veerkracht Interventies

Veerkracht Interventies streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit van onze coaching en behandelingen die gegeven worden. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol.
Indien u klachten heeft over onze coaching en/of behandelingen horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

De procedure:

  • Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
  • In eerste instantie dient u uw klacht mondeling in bij de betreffende therapeut, trainer of opleider.
  • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk of mondeling indienen bij:

Hans de Waard
Hoogstraat 31

5384BJ te Oss
Email: info@veerkracht-interventies.nl
Tel: 0412-655987 of 06-54954234

  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord met daarin een eventuele oplossing. Indien de klacht afgewezen wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit gemotiveerd.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of de wijze waarop u behandeld bent dan kunt u contact opnemen met:

www.klachtenportaalzorg.nl

Opgemaakt te Heesch, juni 2017.